Impressum

MACQ N.V.

Luchtschipstraat 2

1140 Brussel

België


Gedelegeerd Bestuurder: Macq François


Tel. : +32 2 610 15 00

email : contact@macq.eu


BTW : BE0402 226 831


Macq N.V. alle rechten voorbehouden.


Teksten, tekstfragmenten, grafieken en animaties zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Voor het gebruik van deze gegevens is de voorafgaande toestemming van Macq N.V. vereist.


Tenzij anders vermeld, zijn alle merknamen op de websites van Macq gedeponeerde handelsmerken.


De websites van Macq zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Macq kan echter niet garanderen dat de informatie op deze websites foutloos en correct is.

Macq sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit het gebruik van haar website, voor zover deze niet te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Macq.


Macq behoudt zich het recht voor de inhoud van haar websites op elk ogenblik naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


De websites van Macq bevatten links naar andere websites.

Macq is niet verantwoordelijk voor de strategie inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze websites.