GDPR / Privacy & Cookiebeleid 

                Hoe beschermen wij uw privacy op onze website www.macq.eu en onze ERP en wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten.

                Macq SA en Macq France bieden tal van diensten aan om u te helpen bij het beheer van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in steden, regio's of landen. In het kader van deze diensten verzamelen wij gegevens over u en over burgers. Deze gegevens zijn niet alleen van essentieel belang voor de werking van de diensten en producten, maar ook voor de veiligheid, de beveiliging en de mobiliteit van het wegennet.

                In dit beleid wordt uitgelegd welke informatie wordt verzameld, waarom ze wordt verzameld en hoe we ze gebruiken.

                1.   Informatie die wij verzamelen ?

                De meeste persoonsgegevens die wij verzamelen, worden rechtstreeks door onze gebruikers verstrekt wanneer zij zich registreren en gebruik maken van onze diensten. Andere gegevens worden verzameld door interacties met onze diensten te registreren.

                Account- en contactgegevens: Wanneer u op onze website een van onze contactformulieren invult, geeft u ons vrijwillig bepaalde informatie. Meestal gaat het om uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, en soms uw telefoonnummer, postadres, uw bedrijfstak en interesse in Macq-producten en -diensten, en een persoonlijk wachtwoord.

                Gegevens over sollicitaties: Wanneer u solliciteert op een baan via onze website of via een uitzendbureau, verzamelen wij gewoonlijk uw contactgegevens (naam, e-mail, telefoon) en alle informatie die u met ons wilt delen in uw introductiebrief en Curriculum Vitae. Als wij besluiten om u een functievoorstel te sturen, zullen wij u ook vragen om extra persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en eisen op het gebied van personeelsbeheer.Wij zullen u niet vragen informatie te verstrekken die niet noodzakelijk is voor het wervingsproces. In het bijzonder zullen wij nooit informatie verzamelen over uw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbondslidmaatschap of seksuele leven.

                Browsergegevens: Wanneer u onze website bezoekt en toegang krijgt tot onze online diensten, detecteren en bewaren wij uw browsertaal en geolocatie om uw ervaring aan te passen aan uw land en voorkeurstaal. Onze servers registreren ook passief een samenvatting van de informatie die door uw browser voor statistische, veiligheids- en wettelijke doeleinden wordt verzonden: uw IP-adres, de tijd en datum van uw bezoek, uw browserversie en -platform, en de webpagina die u naar onze website heeft verwezen

                2.   Hoe gebruiken wij deze informatie ?

                Account- en contactgegevens: Wij gebruiken uw contactgegevens om onze diensten te kunnen verlenen, om uw verzoeken te beantwoorden en voor facturering en accountbeheer. Wij kunnen deze informatie ook gebruiken voor marketing- en communicatiedoeleinden (onze marketingberichten bevatten altijd een mogelijkheid voor u om u op elk moment af te melden). Wij gebruiken deze gegevens ook in geaggregeerde/geanonimiseerde vorm om trends in de dienstverlening te analyseren.Als u zich heeft ingeschreven voor deelname aan een evenement dat op onze website is gepubliceerd (zoals een Webinar), kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam doorgeven aan onze lokale organisator en aan de sponsors van het evenement voor zowel direct marketing doeleinden als om de voorbereidingen en de boeking voor het evenement te vergemakkelijken.Indien u interesse hebt getoond in het gebruik van Macq Mobility Solution of indien u hebt gevraagd om gecontacteerd te worden door een Macq Mobility Partner, kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam ook overmaken aan een van onze officiële Partners in uw land of regio, zodat zij contact met u kunnen opnemen om hun plaatselijke hulp en diensten aan te bieden.

                Gegevens over sollicitaties: Wij zullen deze gegevens alleen verwerken voor ons wervingsproces, om uw sollicitatie te evalueren en op te volgen, en in de loop van de voorbereiding van uw contract, als wij besluiten u een functievoorstel te sturen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te verzoeken dat uw gegevens worden gewist.

                Browsergegevens: Deze automatisch geregistreerde gegevens worden anoniem geanalyseerd om onze diensten te onderhouden en te verbeteren.

                Toegang tot, bijwerken of wissen van uw persoonlijke informatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie

                Account- en contactgegevens: U hebt het recht om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt en deze bij te werken. U kunt dit te allen tijde doen door verbinding te maken met uw persoonlijke account op macq.eu. Indien u uw account of persoonlijke gegevens permanent wenst te verwijderen omwille van een legitiem doel, stuur ons dan ons verzoek via e-mail privacy@macq.eu of per post op het adres aan het einde van dit document. Wij zullen uw persoonlijke informatie permanent verwijderen, behalve wanneer wij om wettelijke redenen verplicht zijn deze te bewaren (doorgaans om redenen van administratie, facturering en belastingaangifte).

                Sollicitatiegegevens: U kunt op elk moment contact met ons opnemen om toegang, updates of verwijdering van uw sollicitatiegegevens aan te vragen. De eenvoudigste manier om dit te doen is door te antwoorden op het laatste bericht dat u met ons Human Resource-personeel hebt uitgewisseld.

                Zie ook Gegevensbewaring (punt 5).

                3.  Beveiliging

                Wij beseffen hoe belangrijk en gevoelig uw persoonsgegevens zijn, en wij nemen een groot aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat deze informatie veilig wordt verwerkt, opgeslagen en bewaard tegen gegevensverlies en ongeoorloofde toegang. Onze technische, administratieve en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden in detail beschreven in ons beheersysteem voor informatiebeveiliging.  Wij zijn betrokken bij het ISO27001-certificeringsproces met het bedrijf Certi-Trust.

                4.  Derde-dienstverleners / Subverwerkers

                Om onze activiteiten te ondersteunen doen wij een beroep op verschillende dienstverleners. Zij helpen ons met verschillende diensten, zoals betalingsverwerking, analyse van het webpubliek, cloud hosting, marketing en communicatie, enz.

                Wanneer wij gegevens delen met deze dienstverleners, zorgen wij ervoor dat zij deze gegevens gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en dat de verwerking die zij voor ons uitvoeren, beperkt is tot ons specifieke doel en gedekt wordt door een specifieke overeenkomst inzake gegevensverwerking.

                5.  Bewaring van gegevens ?

                Account- en contactgegevens: wij bewaren deze gegevens slechts zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit beleid, met inbegrip van een eventuele wettelijke bewaartermijn, of zo lang als nodig is om een legitieme en redelijke promotie van onze producten en diensten te voeren.

                Gegevens van sollicitaties: Als we je niet aannemen, kunnen we de gegevens die je verstrekt tot 5 jaar bewaren om opnieuw contact met je op te nemen voor een eventueel nieuw baanvoorstel, tenzij je ons vraagt dit niet te doen. Als wij u in dienst nemen, worden uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van uw arbeidsovereenkomst met ons, en daarna gedurende de toepasselijke wettelijke bewaartermijn die geldt in het land waar wij u in dienst hebben genomen.

                Browsergegevens: wij bewaren deze gegevens slechts gedurende een korte periode, doorgaans 2 maanden, tenzij wij ze moeten bewaren in verband met een legitieme bezorgdheid die verband houdt met de veiligheid of de prestaties van onze diensten, of zoals vereist door de wet.

                6.  Bekendmaking aan derden

                Behalve zoals hierboven uitdrukkelijk vermeld, verkopen, verhandelen of geven wij uw persoonsgegevens niet door aan derden. Wij kunnen geaggregeerde of gedeïdentificeerde informatie delen of openbaar maken, voor onderzoeksdoeleinden, of om trends of statistieken met derden te bespreken.

                7.  Cookies

                Cookies zijn kleine stukjes tekst die door onze servers naar uw computer of apparaat worden gestuurd wanneer u onze diensten bezoekt. Ze worden opgeslagen in uw browser en later teruggestuurd naar onze servers, zodat wij contextuele inhoud kunnen leveren. Zonder cookies zou het gebruik van het web een veel frustrerender ervaring zijn. Wij gebruiken ze om uw activiteiten op onze website te ondersteunen, bijvoorbeeld uw sessie (zodat u niet opnieuw hoeft in te loggen) of uw winkelwagen.

                Cookies worden ook gebruikt om ons inzicht te geven in uw voorkeuren op basis van eerdere of huidige activiteit op onze website (de pagina's die u hebt bezocht), uw taal en land, waardoor wij u betere diensten kunnen verlenen.

                Wij maken ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, die hun eigen cookies instellen en gebruiken om bezoekers te identificeren en hun eigen contextuele diensten aan te bieden.

                U kunt ervoor kiezen dat uw computer u waarschuwt telkens er een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om de juiste manier te vinden om uw cookies aan te passen, of kijk naar de links hieronder.

                8.  Beleidsupdates

                Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om het te verduidelijken, om wijzigingen aan onze website weer te geven, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

                9.  Contact met ons opnemen

                Als u vragen hebt over dit privacybeleid, of als u vragen hebt over uw persoonlijke gegevensbeleid, neem dan contact met ons op:

                • met behulp van het aanvraagformulier hierna,

                • of via e-mail privacy@macq.eu,

                •  of per post:

                                           Macq SA/NV – Data Protection
                                           2, rue de l’Aéronef
                                           B-1140 Brussels
                                           Belgium


                Aanvraagformulier

                GDPR geeft u het recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren en het recht om te verzoeken om verwijdering van die informatie.Het onderstaande formulier biedt u de mogelijkheid om een verzoek tot verwijdering of verificatie van uw gegevens in te dienen of een klacht in te dienen over ons gebruik van de GDPR.