RAT RUNNING

Woonwijken veiliger maken door bestuurders te ontmoedigen om druk verkeer, lange vertragingen bij verkeerslichten of andere obstakels te ontwijken. 


Rat Running is de benaming voor de handelingen die een bestuurder uitvoert wanneer de hij tijd wil winnen. Er is sprake van "rat running" wanneer een voertuig illegale sluiproutes neemt, zoals het afsluiten ontwijken van wegen of het rijden door woonwijken om files of verkeersbeperkingen te vermijden. Het doorkruisen van deze woonwijken brengt de veiligheid van voetgangers en kinderen in gevaar. De M³ Software is perfect voor het registreren van bewijsmateriaal en het ontmoedigen voorkomen van dergelijk gevaarlijk gedrag.


Vrachtwagens zijn een belangrijke bron van vervuilende emissies, die ook ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. De meeste vrachtwagens mogen niet door steden rijden, op enkele uitzonderingen na: bezorging, laden of onderhoud. Om ervoor te zorgen dat aan deze uitzonderingen wordt voldaan, detecteert onze oplossing alle vrachtwagens en controleert of deze voertuigen bepaalde zones binnenkomen en verlaten via dezelfde route. Alle andere routes worden gemarkeerd als niet-toegelaten. Als niet aan de uitzonderingen wordt voldaan, kunnen de lokale autoriteiten passende maatregelen nemen.

Products