Wat is homologatie en hoe belangrijk is het?

Wanneer je online zoekt naar de term “homologatie”, kom je vaak niet veel meer tegen dan enkele definities en wetteksten. Een ander woord dat frequenter gebruikt wordt is modelgoedkeuring. Maar wat betekent deze term nu écht? 

Odoo • A picture with a caption
De Macq CAM5 - Een kijkje aan de binnenkant

Homolo-wat?

Een bepaald product is gehomologeerd wanneer het een goedkeuring heeft gekregen van een officiële autoriteit. De autoriteit die uiteindelijk gemachtigd is om het certificaat uit te reiken is in de meeste landen een overheidsdepartement dat verantwoordelijk is voor metrologie, maar diezelfde autoriteit kan ook toegekend worden aan een onafhankelijke organisatie die hiervoor gemachtigd is binnen dat land. De procedures en vereisten hiervoor zijn meestal bij wet bepaald. Voor sommige aspecten die niet bij wet bepaald zijn, zal er afgestemd worden met de rechtbank van toepassing die zal beslissen of een dergelijke goedkeuring al dan niet kan worden verleend. 

Zo’n modelgoedkeuring is niet iets wat je op 1, 2, 3 kan aanvragen; het hele proces kan enkele maanden tot wel een jaar duren, en in sommige gevallen zelfs meer. Er dient een hele reeks aan documenten opgemaakt te worden met alle aspecten en specificaties van je product tot in het kleinste detail. Vervolgens worden er nog een resem tests uitgevoerd door geautoriseerde testinstellingen.


Waarom homologeren?

In onze huidige markt moeten producten vaak gehomologeerd worden door een of andere overheidsinstantie om ervoor te zorgen dat de toestellen wel correct meten of correcte observaties uitvoeren, zelfs in extreme condities en in alle omgevingsomstandigheden (temperatuur, regen, windsterkte, straling, enzovoort). 

Zo’n modelgoedkeuring is enkel verplicht wanneer je product bestemd is voor gebruik door de overheid, bijvoorbeeld wanneer er boetes mee gemoeid zijn. Deze goedkeuring geldt trouwens niet enkel voor een enkel product, maar voor een systeem in zijn geheel.

Neem nu onze nieuwste ANPR-camera, de CAM5. Uiteraard moeten we deze laten homologeren. Bij de modelgoedkeuring gaan ze zaken onderzoeken en testen zoals de ijkingsvoorschriften, de EMC (Electro Magnetical Capability), of de camera wel bestendig is tegen storingen vanuit de omgeving, of hij temperatuur- en vochtbestendig is, en ga zo nog maar even door. Uiteraard ben je niets met de camera zonder een backofficesysteem. Dus deze backoffice moet dan ook, net zoals de camera, goedgekeurd worden. Hier gelden dan ook weer een hele reeks aan onderzoeken en tests vooraleer we de certifiëring kunnen krijgen. 


Wat na het hele homologatieproces?

Eenmaal alle stappen doorlopen, verkrijg je als alle tests positief waren en als alle nodige documenten zijn opgeleverd, je modelgoedkeuringscertificaat. En net wanneer je dacht er vanaf te zijn, think again. Per installatie van het product, in dit geval de installatie van de CAM5 mét backofficesysteem, moet er ook nog een conformiteitsattest behaald worden. Gelukkig is dit in vergelijking met al het werk voor het homologatieproces slechts een peulschil. Tijdens de audit van een geautoriseerde testinstelling wordt er nagegaan of alles wel correct is geïnstalleerd volgens de voorschriften, of de camera op de juiste hoogte staat, de juiste specificaties heeft, enzovoort.

Last but not least; modelgoedkeuringen en certificaten zijn per land aan te vragen en hebben een zeer hoge kostprijs. Bezint eer ge begint!


Terug naar de blogposts