CARPOOLING

Invloed uitoefenen op de uitstoot van vervuilende stoffen in het verkeer en op het aantal files door het creëren van stimulansen voor carpoolen.


Op dit moment gebruiken veel mensen hun auto's voor het dagelijkse woon-werkverkeer. Helaas is de bezettingsgraad van de voertuigen relatief laag, gemiddeld 1,08 personen per voertuig (cijfer voor België). Dit leidt tot verkeersopstoppingen en vervuilende emissies. Carpoolen is een zeer effectieve oplossing om het aantal voertuigen op de weg te beperken en zo het verkeer te verminderen. Daarom wordt het steeds noodzakelijker om carpooling in stedelijke gebieden te stimuleren.

Dit wordt gedaan door alleen rijstroken te reserveren voor carpoolvoertuigen, waardoor gebruikers veel tijd kunnen besparen. Om ervoor te zorgen dat de carpoolingstroken alleen voor carpoolingdoeleinden worden gebruikt, moet een controlesysteem worden geïmplementeerd.


Carpooling oplossingen bewaken het juiste gebruik van de carpoolingbanen door het tellen van de passagiers in de voertuigen. Onder een bepaald aantal passagiers mag het voertuig de gereserveerde rijstrook niet gebruiken en moet het een boete betalen. Gelijk of boven deze drempel mag het voertuig zonder enige restrictie gebruik maken van de gereserveerde rijstrook. 

De oplossing maakt het ook mogelijk om uitzonderingen te definiëren (witte lijst) of om bepaalde periodes te definiëren wanneer het controlesysteem inactief is, d.w.z. dat de carpoolstrook als een normale rijstrook voor alle voertuigen zal werken tijdens deze nauwkeurig gedefinieerde periodes. In dit geval worden de toegestane tijden op de rijstrook vaak aan de bestuurders getoond dankzij het VMS dat voor de ingang van de carpoolstrook is geplaatst.