RAILWAY CROSSING

Real-time veiligheidssysteem dat het aantal verkeersdoden op spoorwegovergangen vermindert


De verkeersveiligheid op spoorwegovergangen is een grote uitdaging. De veiligheidseisen zijn extreem hoog, omdat de gevolgen van een onveilige situatie fataal kunnen zijn. Door rekening te houden met real-time informatie wordt de betrouwbaarheid en de verkeersveiligheid van dergelijke spoorwegovergangen dan ook vergroot. In principe zijn er twee soorten veiligheidssystemen: enerzijds lichtsignaalsystemen die de weggebruikers waarschuwen voor naderende treinen met zwaailichten, en anderzijds mechanische veiligheidsvoorzieningen, zoals slagbomen, die de toegang tot het spoor beperken. Oplossingen voor het verhogen van de veiligheid op spoorwegovergangen interpreteren de feitelijke situatie aan de hand van vastgelegde beelden en zijn in staat om onveilige situaties te detecteren en zo nodig in realtime te waarschuwen. Voorbeelden van onveilige situaties zijn: rood licht oversteken, stoppen van voertuigen op het spoor, voetgangers of fietsers die oversteken met naderende railvoertuigen, etc.

Producten