Het C-MobILE Project

                Dit project streeft naar veilig & efficiënt wegtransport, zonder slachtoffer of ernstige ongevallen te veroorzaken op Europese wegen, met name in stedelijke gebieden en voor kwetsbare weggebruikers. We voorzien een file-vrije, duurzame en economisch haalbare mobiliteit waarbij de milieu-impact van het wegtransport tot een minimum beperkt wordt. 

                Odoo • A picture with a caption

                C-MobILE zal de basis leggen voor een grootschalige uitvoering in Europa, waarbij de proeflocaties voor het onderzoek gebruikt zullen worden als locaties voor de uitvoering van duurzame diensten die door de lokale autoriteiten worden ondersteund. Dit alles met behulp van een gemeenschappelijke aanpak die verzekerd dat deze diensten beschikbaar zijn voor iedereen met aanvaardbare kosten voor de eindgebruiker. Dit alles zorgt voor een mooie case study voor alle betrokken partijen. 

                Belangrijke resultaten die opgeleverd zullen worden dankzij het C-MobILE Projet:                             
                 
                - Het C-ITS raamwerk gedefinieerd in partnerships met de belangrijkste stakeholders voor het voorstellen van de belangrijkste oplossingen voor de invoering op bepaalde proeflocaties

                - Een Strategische Research Agenda die gedefinieerd wordt voor belangrijke onderzoeks- en innovatiegebieden die duurzame C-ITS-inzet bevorderen en die zullen leiden tot geautomatiseerd vervoer in Europa 

                - Een beoordeling, inclusief een kosten-batenanalyse van de cumulatieve reële voordelen van het clusteren van C-ITS-toepassingen, alsook het integreren van meerdere vervoersbewijzen in het C-ITS ecosysteem                          

                - Een open, veilige en grootschalige implementatie van C-ITS van nieuwe en bestaande toepassingen die worden gedemonstreerd in complexe stedelijke omgevingen die op hun beurt interoperabel zijn in verschillende landen en waarbij grote groepen eindgebruikers betrokken zijn                             

                - Een open platform bieden voor C-ITS-bronnen ter ondersteuning van de implementatie van serviceconcepten op commodity-apparaten, gevalideerd door developer communities                             

                - Gevalideerde operationele procedures voor de grootschalige invoering van duurzame C-ITS-diensten in Europa                              Bezoek hun website

                Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 723311.

                Terug