PoliVisu Project

PoliVisu is een onderzoeks- en innovatieproject dat ontworpen is om de traditionele beleidsvorming van de overheid te laten evolueren met behulp van big data.

Odoo • A picture with a caption
Het doel is het verbeteren van een open set van digitale instrumenten om gegevens te gebruiken om de besluitvorming in de publieke sector democratischer te maken:

(a) experimenteren met verschillende beleidsopties door middel van effectvisualisatie en
(b) het gebruik van de resulterende visualisaties om de collectieve intelligentie van de belanghebbenden bij het beleid te betrekken en te benutten voor de ontwikkeling van gezamenlijke oplossingen.

Het is de bedoeling om in samenwerking met drie steden de maatschappelijke problemen in verband met slimme mobiliteit en stadsplanning aan te pakken. Op die manier gaan ze de overheidsinstanties in staat te stellen om de stedelijke uitdagingen aan te pakken door het beleidsvormingsproces te verrijken met allerlei mogelijkheden voor beleidsexperimenten in drie verschillende stappen van de beleidscyclus (beleidsontwerp, beleidsimplementatie en beleidsevaluatie).

Experimenteren met beleidsopties zal de steden in staat stellen om complexe, systematische beleidsproblemen aan te pakken die innovatief denken vereisen om transformatieve oplossingen te ontwikkelen.


Bezoek hun website

Dit project is gefinancierd uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 769608.Terug