TRAFFIC ACCIDENT MAP

Laat een diepe analyse van de verkeersveiligheid toe en gebruikers kunnen problematische hotspots  aan een grondige risico-analyse onderwerpen


Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda wereldwijd. Met de Verkeersongevallen kaart kunnen Politie, Preventiediensten en Beleidsmakers op lokaal, regionaal en federaal niveau een helder inzicht verkrijgen in bestaande data met als doel complexe verkeerssituaties beter in te schatten en verbeteren. Lokale politiezone beschikken hiermee over een tool om de plaatselijke situatie beter te monitoren en performanter te rapporteren.
Deze toepassing kan worden geconfigureerd voor een stad, politiezone, regio of land als relevante data beschikbaar zijn. Voor België worden de gegevens verzameld en beheerd door de Federale politie en ook jaarlijks geupdate (op dit ogenblik zijn data beschikbaar van 2014 tot 2019).  Ook in Tsjechië (voor de stad Pilzen) en de UK werden reeds  verkeersongevallen kaarten ontwikkeld.

Specificaties
  • Ongevallen Filtering mogelijk per jaar, maand, dag (weekend-werkdagen), moment van de dag via de interactieve diagrammen.

  • Filters op basis van betrokken voertuig (auto, fiets, vrachtwagen etc.), ernst van het ongeval,  weersomstandigheden, staat van het wegdek etc.

  • Selectie van een specifiek gebied via polygonen

  • Diverse data layers mogelijk: locatie van scholen, gemeentegrenzen, trajectcontroles etc voor een diepere contextuele analyse.