WEBINAR - ADR - Het vervoer van Gevaarlijke Goederen

Volgens de "Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg" (ADR) mogen gevaarlijke goederen, afgezien van enkele uitzonderlijk gevaarlijke goederen, internationaal worden vervoerd met wegvoertuigen. Voorbeelden hiervan zijn ontvlambare vloeistoffen, stoffen die ontplofbaar, brandbaar, zelfontledend, besmettelijk, radioactief of giftig zijn.

Tijdens deze webinar geven we u inzicht in hoe u oplossingen kunt implementeren die de toegang beperken voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. Real-time waarschuwingen kunnen worden geprogrammeerd, of noodprocedures kunnen in werking worden gesteld. Tegelijkertijd moeten lokale autoriteiten deze voertuigen snel kunnen onderscheppen en boetes kunnen opleggen in geval van overtredingen van de regelgeving. 

Onderwerpen die we tijdens dit webinar zullen behandelen:

ADR- wetgeving vandaag de dag
Wat is de toegevoegde waarde van embedded Artificial Intelligence voor alle tunnes- en snelwegbeheerders?
• Hoe kan men een voertuig met gevaarlijke goederen in tunnels detecteren en wat het zou kunnen vervoeren?
• Hoe kan men het type chemisch product dat wordt vervoerd detecteren, maar ook lege platen opsporen?

 
 


Back to Webinars