WEBINAR - Het School Safety System -Onze kinderen de hoogste bescherming bieden

Wist u dat 78% van de ongevallen waarbij kinderen tijdens de schooluren betrokken zijn, gebeuren binnen 300m van de school?
5% van deze ongevallen vindt plaats in de schoolgebonden 30 km/h zone. Onnodig om te zeggen dat het een dringende zaak aan het worden is om de veiligheid van onze kinderen rond hun schoolomgeving te verhogen.

Tijdens deze webinar zullen we u inzicht geven in hoe we het risico op ongevallen kunnen minimaliseren en de veiligheid rond scholen drastisch kunnen verhogen.

Het gaat om een totaaloplossing met een breed scala aan maatregelen die genomen kunnen worden om uw kinderen in hun schoolomgeving te beschermen.

Onderwerpen die we tijdens deze Live webinar zullen behandelen:

  • Hoe kunnen we het gemiddelde snelheidsgedrag controleren

  • Toezicht op tijdelijke Autoluwe Verkeerszones

  • Management van Variable Message Signs (VMS)

  • Het monitoren van "Kiss & Ride" zones & detecteren van degenen die te lang blijven

  • Real time "Waarschuwingsysteem voor Voetgangers"

  • Educatieve statistieken en informatie tonen om het bewustzijn te verhogen


 
 


Back to Webinars