Sucess stories

De lage-emissiezone van Brussel

Net als Berlijn en Parijs en andere steden heeft Brussel een lage-emissiezone ingevoerd om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De technologie van Macq - met meer dan 300 iCAR CAM-camera's en de krachtige Macq Mobility Manager-software (M³) - is hiervoor gekozen. Sinds januari 2018 worden de meest vervuilende voertuigen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweerd. In een eerste fase zal het verbod alleen gelden voor zeer oude dieselvoertuigen. De regels zullen in latere jaren strenger worden. Door de geleidelijke invoering van de lage-emissiezone krijgen particulieren en bedrijven die door de maatregel worden getroffen de tijd om hun oude voertuigen te vervangen en hun mobiliteitsgedrag aan te passen.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Belgische Federale Politie gebruikt onze Camera's & M³ Back Office

De federale politie gebruikt onze camera's, gemonteerd op bruggen of aan de kant van de weg, om gezochte voertuigen te identificeren en onmiddellijk in actie te komen. Met behulp van een op maat gemaakte versie van de iCAR-camera beschikt de Federale Politie over een eigen autonoom systeem voor het uitlezen van nummerplaten dat een databank van door de politie gezochte voertuigen vormt. Vanaf de bovenkant van een brug of de zijkant van de weg scant onze camera passerende voertuigen en detecteert auto's die door de politie worden gezocht, stuurt een onmiddellijk bericht via de radio naar een wachtend politievoertuig, het politievoertuig gaat dan verder om de gezochte auto te achtervolgen. 

Verkeersmanagement van Vlaanderen

Het Vlaams Verkeerscentrum is het Vlaamse verkeersmanagementcentrum in Antwerpen. Macq heeft in dit centrum een groot aantal systemen geïnstalleerd om tunnels te beheren, verkeersgegevens te verzamelen en de Antwerpse ring te bewaken. Het Vlaamse Gewest wilde de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op zijn wegen en in zijn tunnels verbeteren. De systemen die Macq heeft geïnstalleerd, automatiseren de werking van de apparatuur in de tunnels en op de Antwerpse ring. Ze verzamelen ook verkeersinformatie en sturen die door naar het Vlaams Verkeerscentrum. Verder heeft het Vlaamse Gewest Macq de opdracht gegeven om een dynamisch beheersysteem te implementeren voor zijn grote wegen rond de stad Antwerpen. VMS en dynamische signalisatie worden vanuit het controlecentrum beheerd en regelen de verkeersstroom op basis van rijstroken. Het informeert de bestuurders over eventuele ongevallen, files en wegwerkzaamheden.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Verhoogde levenskwaliteit in de stad Mechelen

Om de stad Mechelen aangenamer te maken om te wonen, toegankelijk en veilig te houden, werd een volledig nieuw verkeersplan ingevoerd. De toegang van voertuigen tot tal van straten werd gedurende bepaalde periodes van de dag verboden om de hoeveelheid verkeer in de stad te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De stad Mechelen heeft een belangrijke stap gezet in het verbeteren van haar duurzame en slimme mobiliteit. Minder dan twee jaar na de invoering van de autovrije zones werd een eerste evaluatie uitgevoerd. Er werden verschillende criteria beoordeeld. Verkeersreductie- en luchtkwaliteitsmetingen werden uitgevoerd in combinatie met een analyse van de tevredenheid van de inwoners na een daling van het aantal klachten. De beoordeling was over het algemeen positief. Er zijn enkele kleine aanpassingen gedaan naar aanleiding van de belangrijkste opmerkingen. Zowel de procedure als de online aanvraag zijn nu vereenvoudigd, de toegang voor mindervaliden is eenvoudiger geworden en er is een extra parkeerplaats voorzien. Een honderdtal iCAR-camera's en een M³-backoffice ondersteunen het mobiliteitsbeleid van de stad.

Mobiliteitscentrum Brussel

Het MOBIRIS-mobiliteitscentrum heeft als doel de doorstroming van het verkeer te optimaliseren en de veiligheid op de grote wegen van de Belgische hoofdstad te garanderen. MOBIRIS werkt 24 uur per dag en is uitgerust met schermen die de informatie uitzenden die door de systemen van Macq over het hele wegennet wordt verspreid. De operatoren kunnen op die manier efficiënt reageren op elk verzonden alarm en de veiligheid op het hele netwerk maximaal garanderen. 

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Verkeersmanagement van Wallonië

De Waalse Overheidsdienst (SPW) koos Macq om zijn reeks VMS-verlichtingsborden op zijn autosnelwegen aan te sturen. Voor de SPW informeert dit type dynamische signalisatie de bestuurders rechtstreeks over gebeurtenissen zoals verkeersongevallen of slechte weersomstandigheden. Macq stelt lokale bedieningskasten ter beschikking voor deze reeks signalisatie en maakt alle communicatie afkomstig van het Perex-verkeerscentrum in het Waalse Gewest onafhankelijk van het gebruikte type signalisatie. 

Verhoogde verkeersveiligheid in Turnhout

In 2008 koos de Politie van Turnhout voor onze slimme technologie om de veiligheid en mobiliteit van de stad en haar omgeving te verbeteren. Vandaag werken meer dan 150 intelligente camera's 24/7 met een indrukwekkende verbetering van de veiligheid en mobiliteit. Dankzij de zeer complexe backofficecontroles is iedereen die de wet overtreedt niet langer beschermd. De positieve resultaten na de sectiecontroles die in Turnhout werden uitgevoerd, zetten de politie aan tot verdere investeringen op dit vlak. Daartoe zullen in de toekomst meer sectiecontroles worden uitgevoerd. De Politie van Turnhout heeft de nadruk gelegd op de directe relatie tussen de gebruikers die de snelheidslimieten in de secties controleren en de daarmee gepaard gaande aanzienlijke daling van het aantal verkeersdoden.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Franse Tarentaise Valley Toegangscontrole

Toegangscontrole tot de Tarentaise vallei helpt opstoppingen en ongelukken te voorkomen. De Tarentaise vallei - toegangsweg tot de wintersportplaatsen in de Haute-Savoie (Frankrijk) - staat regelmatig in de file. Bovendien maken de risico's van rotsval deze weg gevaarlijk. Voor een betere doorstroming bij de toegang tot deze stations en om stilstand van het verkeer in risicozones te vermijden, regelt het controlesysteem van Macq het verkeer in de hele vallei. Een verkeerslicht regelt het verkeer door het debiet te berekenen om elk risico op verzadiging te vermijden. 

Toegangscontrole voor de ringweg van Bordeaux

De ringweg van Bordeaux staat in de spits systematisch in de file. Om dit ongemak te beperken, heeft de wegbeheerder van Bordeaux Macq de opdracht gegeven om opritcontroles te installeren. De verkeerslichten laten de doorgang van de voertuigen toe met tussenpozen, afhankelijk van de bezettingsgraad van de hoofdweg. Deze controle werd geïnspireerd door het algoritme dat wordt gebruikt om te proberen de hoofdweg onder de verzadigingsdrempel te houden.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

Trajectcontrole voor Autostrade per Italia

Macq heeft zijn software geïnstalleerd op gedeelten van de Italiaanse autosnelwegen waar de gemiddelde snelheid wordt gecontroleerd met behulp van kentekenherkenning. De Autostrade per l'Italia is de grootste onderhouds- en beheersinstantie voor tolwegen in Italië. Macq werd door deze autowegbeheerder gekozen voor zijn software voor nummerplaatherkenning, die beter presteert dan zijn concurrenten, met name wanneer er een groot aantal verschillende nationaliteiten aanwezig zijn. 

Free-flow Tolling voor de Eurotunnel

Eurotunnel, de exploitant van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, heeft zijn vrachttolpoorten uitgerust met een ANPR-systeem. Sindsdien is de verkeersstroom weer vloeiend en zijn er geen wachtrijen meer... De meeste vrachtwagens die het kanaal tussen Frankrijk en Engeland oversteken zijn bekend en gedocumenteerd door Eurotunnel. Bij het instappen in de shuttle worden ze automatisch gedetecteerd door het ANPR-systeem en hoeven ze niet meer handmatig in te checken. Dankzij het iCAR-systeem zijn de wachttijden aanzienlijk gedaald. Dit komt zowel de chauffeurs als de tunnelbeheerder ten goede. 

Odoo • Text and Image